Werkwijzen graszoden leggen

Nieuwgazon.nl wil graag een prachtige strak gazon aan u leveren, voor nu én de komende jaren. Om dat te kunnen garanderen is het belangrijk dat wij de situatie van uw tuin goed in beeld hebben. Indien mogelijk zullen wij vooraf komen kijken en rekening houden met onderstaande gegevens:

Hoe is de ondergrond?

Uiteraard leveren wij een strak gazon af. Verschillende grondsoorten zorgen ervoor dat wij mogelijk de ondergrond moeten voorbewerken. Kleigrond is bijvoorbeeld moeilijk te egaliseren, waardoor wij met zwarte grond de plaats van het toekomstige gazon vooraf zullen vlak maken. Wij hebben onze prijzen vastgesteld op basis van minimaal 75% vlak en/of te harken. Als de ondergrond te hard is, zullen wij wellicht eerst moeten frezen om voor u een langdurig  groen gazon te kunnen garanderen.

Is de hoogte van de ondergrond juist?

Wij adviseren de hoogte van de ondergrond net onder de eventuele bestrating en maaiveld aan te houden. Rekening houdend met de hoogte van het gras geeft dat het mooiste resultaat.

Hoeveel m2 graszoden zijn er nodig?

Natuurlijk willen wij ter plaatste genoeg graszoden bij ons hebben om uw gazon op te kunnen leveren. Als er geen rekening is gehouden met snijverlies, komt het helaas voor dat klanten te weinig m2 aan ons doorgeven. U moet rekenen op 5 tot 10% snijverlies, afhankelijk van de hoeveelheid rondingen in uw tuin.

Hoe gaan wij te werk

Onze prijzen zijn gebaseerd op een ondergrond van zwarte grond die voor 75% vlak ligt.

  • Graszoden leveren
  • De ondergrond grof vlak maken met een hark
  • Ondergrond aandrukken met een grond wals
  • Ondergrond egaliseren met een waterpas
  • De grond bemesten met Marathon Repair
  • Graszoden leggen op vakkundige manier (zonder naden)
  • De kanten netjes afsnijden
  • Het gazon na walsen met een graswals
  •